Om Factoring Poolen

F actoring Poolen är ett dotterbolag till Svenska Investerings Institutet (SII). Våra anställda har jobbat med finansiering och inkasso sedan tidigt 80-tal. Vi har varit verksamma i ett flertal finansbolag och andra brancher. Därför vet vi betydelsen av snabba och korrekta kreditbeslut. Man brukar säga att ”ingen kedja är starkare en dess svagaste länk”. Factoring Poolen finns för att stärka denna kedja.

Vi finns för kunderna
Factoring Poolen bedriver verksamheten i samarbete med en svensk affärsbank och har hög kreditrating, vilket borgar för trygghet. Våra mål är att genom trevligt bemötande, snabba och korrekta kreditbesked underlätta våra kunders verksamhet. Detta skall ske till mycket konkurrenskraftiga priser, vilket leder till långsiktiga samarbeten.

Vårt namn har sitt ursprung i ett helt nytt affärskoncept. Detta bygger på att Du som kund erbjuds ersättning, om Du rekommenderar oss för andra företag. Detta medför också att vi kan vara betydligt billigare än de flesta konkurrenter, eftersom vi ej behöver dyr marknadsföring eller säljorganisation. Vi tycker det är bättre om dessa medel istället tillkommer våra kunder. Vi ser oss själva och våra kunder som del i en gemensam pool, där vi tillvaratar varandras intressen och på detta sätt skapar en långsiktig och professionell affärsrelation.

Välkommen Du också !

Scroll to Top