F actoring Poolen är ett renodlat serviceföretag inom finans. Vi har specialiserat oss på fakturahantering, köp och belåning av fakturor (även privatpersoner),  och kreditupplysningar. Våra anställda har mycket lång erfarenhet av finansiering & inkasso, vilket borgar för snabba och korrekta kreditbesked.

Du väljer själv vilka fakturor Du vill sälja och får betalt inom 24 timmar, efter sedvanlig kreditprövning. Samtidigt övertar vi eller vår bankpartner, eventuell kreditrisk. Vi kan även administrera de fakturor som Du väljer att ej sälja. Factoring Poolen har mycket konkurrenskraftiga villkor och högsta kreditrating (källa UC), vilket borgar för trygghet i vårt samarbete. Vår prissättning beror på vilken volym som Du planerar att sälja eller belåna och vilka kundgrupper Du brukar fakturera. Vi bestämmer pris i samband med att samarbetsavtal upprättas mellan oss. Vi brukar debitera 1,95% – 3,95%, när vi köper fakturor. Någon årsavgift utgår EJ, om Du löpande säljer fakturor.

Vi har mycket hög ambition att ett samarbete med oss skall generera i förbättrad likviditet, minskad administration och kanske framförallt, eliminera (vid fakturaköp) eller kraftigt minska Dina kreditförluster.

Tryggt och säkert !

Scroll to Top