Fakturabelåning

F akturabelåning är ett sätt att omvandla sina kundfakturor till likvida medel. Det innebär att du överlåter hela din reskontra till oss och vanligtvis får du 70% – 80% av fakturans belopp utbetald direkt och resterande när din kund betalt. Fakturabelåning (Factoring) innebär att ditt rörelsekapital ökar och dåliga betalningar kan upptäckas tidigt, vilket minskar risken för kreditförluster. På dina fakturor står det att fakturan är överlåten och att betalning skall göras till oss.

Denna överlåtelsetext brukar påverka viljan att betala i tid, utan att förstöra kundrelationen. Om kunden ändå inte betalar, översänder vi påminnelser och räntekrav. På begäran skickas även inkassokrav och exekutiva åtgärder vidtas. Vi kräver i regel ej någon annan säkerhet än din reskontra. Denna belåning sker oftast i samarbete med vår bankpartner, vilket ökar den ekonomiska tryggheten i vårt framtida samarbete.

Så här går det till
Du skapar som vanligt dina fakturor i ditt ekonomisystem och kan antingen välja att skriva ut och skicka fakturorna själv eller sända fakturainformationen till oss för utskick. Vi belånar därefter vanligtvis 70% – 80% av fakturornas värde och ersättningen utbetalas via Bank-/Plusgiro eller genom överföring till ert bankkonto dagen efter vi erhållit fakturainformationen. Resterande del av fakturabeloppet får du när din kund betalar.

Fördelar med fakturabelåning

  • Kapital frigörs genom att du får dina pengar när du som mest behöver dem.
  • I regel krävs inga kompletterande säkerheter såsom pantbrev, företagshypotek eller motsvarande, vilket ofta krävs vid bankkrediter.
  • Förenklad administration – Vi sköter bevakning, registrering av inbetalningar, påminnelser, dröjsmålsräntor etc. Detta frigör tid, så att du du mer kan ägna dig åt din verksamhet.

Vi har alltid kunden i fokus !

Scroll to Top